انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 بخش مداخلات عروق محیطی و اندوواسکولار بیمارستان قلب شهید رجایی از اردیبهشت ماه امسال فعالیت خود را آغاز نموده. این بخش در حال حاضر 4 درمانگاه فعال دارد که در روزهای شنبه و دوشنبه و سه شنبه پذیرای بیماران میباشد.

 
Case of the week: A 30 year old lady with venous in stent restenosis

Article of the week: The benefits of DVT intervention